Cennik zajęć dla dzieci Hop i bęc

Cennik i odrabianie zajęć

Cennik zajęć

Zajęcia plastyczno-ruchowe Hop i bęc na Bemowie:

  • Miesięczny udział 1 raz w tygodniu: 160 zł / karnet
  • Miesięczny udział 2 razy w tygodniu: 240 zł / karnet
  • Pojedyncze wejście (tylko w przypadku wolnych miejsc w grupie): 45zł / zajęcia

Pierwsze zajęcia testowe dla danego uczestnika za 10 zł (obowiązuje do końca września)!!!

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest terminowe opłacanie należności (najpóźniej na pierwszych zajęciach w miesiącu).  
2. Opłata za zajęcia jest opłatą za rezerwację miejsca i nie jest zwracana.
3. Istnieje możliwość odrobienia/rozliczenia nieobecności z karnetu miesięcznego tylko w przypadku wcześniejszego zgłoszenia (minimum w przeddzień) oraz uiszczenia opłaty za kolejny miesiąc:
- przy karnecie 1x w tygodniu nieobecność odrabiamy biorąc udział w zajęciach innej grupy,
- przy karnecie 2x w tygodniu rozliczamy 50% ceny opuszczonych zajęć (cena karnetu na następny miesiąc zostanie pomniejszona).
4. W przypadku niezgłoszenia nieobecności lub braku możliwości odrobienia zajęć opłata nie jest zwracana.
5. Na potrzeby rozliczeń przyjmuje się, że średnio wypada 4/8 zajęć w miesiącu. 

Opłatę można wnieść gotówką na miejscu lub przelewem na konto: 
60 1910 1048 2201 5244 7057 0001
odbiorca: Hop i bęc Ewa Kiersznicka
w tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz opłacany miesiąc.

Koszt uczestnictwa obejmuje wszystkie materiały i pomoce wykorzystywane podczas zajęć.