Cennik zajęć dla dzieci Hop i bęc

Cennik i odrabianie zajęć

Cennik zajęć

Zajęcia plastyczno-ruchowe Hop i bęc na Bemowie:

  • Miesięczny udział 1 raz w tygodniu (4 zajęcia w miesiącu): 35zł / zajęcia
  • Miesięczny udział 2 razy w tygodniu (8 zajęć w miesiącu): 30zł / zajęcia
  • Pojedyncze wejście (tylko w przypadku wolnych miejsc w grupie): 40zł / zajęcia

!!! W okresie jesień-zima 2020/2021 i wiosna/lato 2021 rozliczamy się za odbyte zajęcia (po zajęciach lub przelewem).

Deklaracja regularnego udziału w zajęciach w danym miesiącu stanowi rezerwację miejsca w danej grupie.
W uzasadnionych przypadkach możliwe jest opuszczenie 1 tygodnia zajęć w ciągu danego miesiąca po wcześniejszym zgłoszeniu.
Przy większej liczbie nieobecności obowiązuje stawka za wejście jednorazowe.

Sytuacja epidemiczna w kraju ma charakter rozwojowy. Jeśli zajęcia w warszawskich szkołach zostaną wstrzymane, wówczas zajęcia Hop i bęc również zostaną zawieszone do odwołania.

 


Odrabianie zajęć (nie dotyczy okresu jesień-zima 2020/2021)

Jeśli w danym miesiącu wypada więcej zajęć (5 lub 9) dopłata do karnetu miesięcznego wynosi odpowiednio 35 zł lub 30 zł.  W przypadku mniejszej liczby zajęć w miesiącu (święta, ferie) opłata za karnet miesięczny ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

 

Przy zapisie na cały miesiąc wymagane jest dokonanie zapłaty najpóźniej na pierwszych zajęciach dziecka w tym miesiącu. Koszt uczestnictwa obejmuje wszystkie materiały i pomoce wykorzystywane podczas zajęć.

Zajęcia z karnetu można odrobić w przypadku wcześniejszego zgłoszenia nieobecności (najpóźniej w przeddzień).

W przypadku uczestnictwa 1x w tygodniu zajęcia można odrobić w innej grupie w ramach danego miesiąca. Istnieje możliwość przeniesienia maksymalnie 1 nieobecności na następny miesiąc pod warunkiem wykupienia karnetu. Wówczas opłata za karnet miesięczny ulegnie pomniejszeniu o 25 zł.

W przypadku uczestnictwa 2x w tygodniu istnieje możliwość przeniesienia maksymalnie 2 nieobecności na następny miesiąc pod warunkiem wykupienia karnetu. Wówczas opłata za karnet miesięczny ulegnie pomniejszeniu maksymalnie o 45 zł.