Program zajęć dla dzieci Hop i bęc

Zajęcia dla dzieci w Warszawie na Bemowie - Zajęcia Hop i bęc

Program zajęć Hop i bęc

Program zajęć plastyczno-ruchowych Hop i bęc stworzony został tak, by każde spotkanie było dla Waszych dzieci i dla Was, Drodzy Rodzice, przyjemnie spędzonym czasem i świetną wspólną zabawą!

Zdajemy sobie sprawę, że w wieku przed-przedszkolnym i wczesno-przedszkolnym podstawowym narzędziem rozwoju dziecka jest swobodna zabawa w grupie. Dlatego staramy się, aby program zajęć dla najmłodszych uczestników opierał się właśnie na zabawie i miał charakter możliwie ogólnorozwojowy, a nie był sprofilowany jedynie pod kątem kształtowania określonych umiejętności. Nasz autorski program zajęć Hop i bęc składa się z 7 kluczowych komponentów:

Autorski program zajęć dla dzieci Hop i bęc na Bemowie

Nasz autorski program zajęć dla dzieci Hop i bęc na Bemowie w szczegółach

Przebywanie  w grupie daje maluchowi możliwość obserwowania rówieśników i osób dorosłych, wchodzenia z nimi w interakcje, poznawania nowych słów i pojęć, ćwiczenia nowo poznanych umiejętności oraz realizowania własnych pomysłów. Dlatego też zajęcia Hop i bęc mogą pomóc przygotować dziecko do rozpoczęcia nowej przygody (a jednocześnie wielkiej zmiany),  jaką niewątpliwie jest uczęszczanie do przedszkola.

Fakt udziału w zajęciach również rodziców i opiekunów pomaga budować istotny dla dzieci klimat zaufania i poczucie bezpieczeństwa. Tworząc przyjazną atmosferę wspólnie z rodzicami i opiekunami pomagamy maluszkom przezwyciężyć nieśmiałość oraz otworzyć się na nowe doświadczenia.

Każde zajęcia Hop i bęrozpoczynamy kwadransem swobodnej zabawy, podczas którego dzieci oswajają się z nowym miejscem, sytuacją i ze sobą nawzajem (wstrzymane na czas pandemii).

Główna część zajęć Hop i bęc, trwająca ok. 45 min, to nowy, kolorowy temat przewodni wprowadzający w przedszkolny świat. W formie zabawy przeplatamy  w niej aktywności ruchowe, muzyczne, rytmiczne oraz plastyczne. Proponujemy również krótkie zabawy logopedyczne i ćwiczenia wspierające rozwój manualny. Pamiętamy jednak o tym, że dla poczucia bezpieczeństwa dzieci istotna jest pewna powtarzalność, dlatego też za każdym razem pojawiają się stałe elementy programu.

Część muzyczno-ruchowa zajęć Hop i bęto zabawa muzyką i przy muzyce. Budujemy wrażliwość muzyczną, kształcimy słuch i rozwijamy percepcję ruchową (koordynację, motorykę, zwinność, szybkość). Od najwcześniejszych lat swojego życia dziecko odczuwa silną potrzebę ruchu, zabawy i kontaktu z muzyką. Rytm, dynamika, a przede wszystkim emocje zawarte w zabawach muzycznych, pozytywnie wpływają na rozwój logicznego myślenia, wyobraźni twórczej, umiejętności koncentracji i podzielności uwagi. Przy okazji zabaw z muzyką uczymy się również śpiewać, tańczyć proste tańce i wystukiwać rytmy. 

Nieodzowny element zajęć Hop i bęc stanowi również część manualno-plastyczna. W końcu twórczość plastyczna to sama radość! Rozwijamy dziecięce talenty, uwrażliwiamy na piękno, rozwijamy zdolności kreatywne i manualne. Podczas części plastycznej dzieci mają szansę poznać różne techniki, w tym m.in. wyklejanie, malowanie farbami (paluszkami i pędzlami), lepienie z plasteliny i masy solnej, kolorowanie, czy też tworzenie własnych kompozycji z wcześniej przygotowanych elementów. Do prac plastycznych wykorzystujemy wyłącznie odpowiednie dla małych dzieci (atesty) przybory plastyczne oraz stymulujące kreatywność materiały o zróżnicowanych kolorach i fakturach.